Lidmaatschap, algemene informatie

Lidmaatschap van SC Gouda

Lid worden is mogelijk vanaf 6 jaar. We hebben verschillende soorten leden: jeugdschaatsers, wedstrijdschaatsers, toerschaatsers en leden die uitsluitend skaten.

Jeugdschaatsen

Kinderen van 6 t/m 12 jaar kunnen jeugdschaatslid worden. In de  wintermaanden (oktober-maart) gaan de jeugdschaatsers eenmaal per week met de bus naar Den Haag voor schaatsles. Dit is op zaterdagmiddag. Er zijn ook enkele jeugdschaatsers die deelnemen aan wedstrijdschaatsen. In de zomermaanden (april-september) is er skateles op vrijdagavond op de skatebaan in de Goudse Hout. Voor uitgebreidere informatie zie de pagina’s onder jeugd op deze site.

Kosten jeugdschaatsen seizoen 2017-2018:

Contributie € 50,00
Abonnement ijsbaan € 77,50
Buskosten (voorschot)  ca. € 140,00 (wordt geïnd in twee termijnen)
Extra kosten bij deelname wedstrijdschaatsen Wedstrijdbijdrage € 50,00

De bijdrage voor de buskosten is verplicht. Het hier genoemde bedrag is een voorschot. Pas aan het einde van het seizoen, als bekend is hoeveel kinderen hebben deelgenomen en hoeveel ritten gemaakt zijn, wordt het definitieve bedrag vastgesteld en verrekend.

Voor kinderen die na 1 januari starten, is een half abonnement mogelijk (€ 38,75). Ook de buskosten worden dan naar rato berekend.

Wedstrijdschaatsen

Vanaf 13 jaar schaatsen de leden van SC Gouda in Utrecht. Afhankelijk van leeftijd en ambitie kan dat één of verschillende keren per week zijn. De uren waarop getraind wordt, zijn te vinden op de pagina’s trainingen langebaanschaatsen en marathon. Voor ieder uur is een apart abonnement op de ijsbaan nodig.

De groep op zaterdagochtend (uur “U08”) gaat met de bus vanuit Gouda, op de overige uren zorgen de schaatsers zelf voor vervoer. De bus vertrekt om 8.30 u. uit Gouda bij Sporthal de Mammoet en stopt ook om 8.35 u. bij De Brug in Reeuwijk Brug.

In de zomermaanden wordt er inline-skatetraining gegeven op de baan in de Goudse Hout. Daarnaast is er droogtraining (winterseizoen) op de atletiekbaan van AV Gouda, en andere vormen van training (fietsen, krachttraining).

Wedstrijdschaatsers moeten als eerste abonnement een wedstrijdabonnement nemen en dienen bovendien in het bezit te zijn van een wedstrijdlicentie van de KNSB. Voor nadere informatie over licenties wordt verwezen naar de site van de KNSB.
Degenen die geen wedstrijden willen rijden, kunnen als eerste abonnement een trainingsabonnement nemen.

Kosten wedstrijdschaatsen seizoen 2017-2018:

  t/m 12 jr 13 tm 18 jr 19 jaar en ouder
Contributie €50,00 €79,00 €112,00
1e abonnement ijsbaan (wedstrijdabonnement) €168, 75 €205,75 €267,25
1e abonnement ijsbaan
(trainingsabonnement)
€158,75 €175,75 €247,25
volgend abonnement ijsbaan €75,00 €75,00 €105,00
IJsfaciliteiten €280,75 €372,25
Buskosten voor U08 (voorschot) ca. €175,00 ca. €175,00 ca. €175,00

N.B. Voor selectierijders kunnen andere bedragen gelden.

 

De bijdrage aan het busvervoer is verplicht voor de rijders van U08. Het genoemde bedrag is een voorschot en wordt in twee termijnen (oktober en januari) in rekening gebracht: het definitieve bedrag kan pas worden vastgesteld aan het eind van het seizoen, als precies bekend is hoeveel ritten gemaakt zijn.

Toerschaatsen

Op woensdagavond, donderdagavond en zaterdagochtend  wordt er door volwassenen zonder wedstrijdlicentie geschaatst op de zogenaamde toeruren. Hier wordt op verschillende niveaus training gegeven.

Voor toerschaatsers is er ook droogtraining (winterseizoen, buiten de  schoolvakanties) en skatetraining (april-september, op de vrijdagavond).

Kosten toerschaatsen:

Contributie €112,00
1e Abonnement ijsbaan €140,75
2e Abonnement ijsbaan €135,50

Het is mogelijk om lid te worden per 1 januari en een half abonnement af te nemen.

Alleen inline-skaten

SC Gouda kent ook leden die alleen deelnemen aan skateles of -training in de zomermaanden (april-september). Zij doen dus niet mee met schaatsen, droogtraining of andere trainingen in clubverband.  Er zijn groepen voor zowel kinderen als volwassenen. Zij betalen een contributie van €48,00 per jaar, ongeacht de leeftijd.

Voor alleen inline-skaten was in de beginjaren slechts een beperkt programma beschikbaar; daarom gold er toen een bescheiden contributie, ongeacht de leeftijd. Tegenwoordig heeft het inline-skaten echter een volwaardige plaats binnen SC Gouda verworven en wordt er een breed scala aan activiteiten voor georganiseerd. Daarom heeft de ALV van 2017 op voorstel van het bestuur besloten om de contributie voor alleen inline-skaten in een periode van drie jaar te verhogen tot de eerder gemelde leeftijdsafhankelijke contributies. Vanzelfsprekend kan dan ook aan alle clubactiviteiten deelgenomen worden.

Praktisch

Bij inschrijving betaalt u eenmalig €12,50 inschrijfgeld, plus €2,50 voor een chippas als u in Utrecht gaat schaatsen.

De rekening voor de verenigingscontributie ontvangt u nadat de ALV (meestal in juni) die vastgesteld heeft. De contributie wordt in rekening gebracht per verenigingsjaar, dat loopt van 1 mei t/m 30 april.

De rekening voor de overige kosten (abonnement, licentie, buskosten) volgt in september / oktober. Voor de buskosten wordt in twee termijnen (oktober en januari) een voorschot in rekening gebracht. Na afloop van het seizoen worden deze kosten definitief vastgesteld.

Facturen worden bij voorkeur per e-mail verstuurd.

Ieder lid ontvangt een inlogcode voor de eigen gegevens in de verenigingsadministratie. U kunt hiermee op ieder moment uw eigen gegevens inzien en zo nodig wijzigen.

Geld-terug-regeling gemeente Gouda

De Geld Terug Regeling (GTR) van de gemeente Gouda, voor kinderen t/m 17 jaar uit huishoudens met een laag inkomen, stopt per 31 december 2017. De gemeente ontwikkelt een vervangende regeling met behulp van de Rotterdampas. Neem contact op met de penningmeester als u hiervan gebruik wilt maken.

Verzekeringen

Verzekeringen en afspraken over Clubactiviteiten Definitieve versie februari 2017, zoals vastgesteld in het bestuur van 8 dec 2016.

 

 

Deel deze pagina met anderen