Lidmaatschap, algemene informatie

Lidmaatschap van SC Gouda

Lid worden is mogelijk vanaf 6 jaar. We hebben verschillende soorten leden: jeugdschaatsers, wedstrijdschaatsers, toerschaatsers en leden die uitsluitend skaten.

Jeugdschaatsen

Kinderen van 6 t/m 12 jaar kunnen jeugdschaatslid worden. In de  wintermaanden (oktober-maart) gaan de jeugdschaatsers eenmaal per week met de bus naar Den Haag voor schaatsles. Dit is op zaterdagmiddag. Er zijn ook enkele jeugdschaatsers die deelnemen aan wedstrijdschaatsen. In de zomermaanden (april-september) is er skateles op vrijdagavond op de skatebaan in de Goudse Hout. Voor uitgebreidere informatie zie de pagina’s onder jeugd op deze site.

Kosten jeugdschaatsen seizoen 2015-2016:

Contributie € 48,00
Abonnement ijsbaan € 77,50
Buskosten (voorschot)  ca. € 130,00 (wordt geïnd in twee termijnen)
Extra kosten bij deelname wedstrijdschaatsen Wedstrijdbijdrage € 47,50
KNSB-licentie t/m 12 jaar € 6,15, 13-18 jaar € 17,00

De bijdrage voor de buskosten is verplicht. Het hier genoemde bedrag is een voorschot. Pas aan het einde van het seizoen, als bekend is hoeveel kinderen hebben deelgenomen en hoeveel ritten gemaakt zijn, wordt het definitieve bedrag vastgesteld.

Voor kinderen die na 1 januari starten, is een half abonnement mogelijk (€ 38,75). Ook de buskosten worden dan naar rato berekend.

Wedstrijdschaatsen

Vanaf 13 jaar schaatsen de leden van SC Gouda in Utrecht. Afhankelijk van leeftijd en ambitie kan dat een of meerdere keren per week zijn. De uren waarop getraind wordt, zijn te vinden op de pagina’s trainingen langebaanschaatsen en marathon. Voor ieder uur is een apart abonnement op de ijsbaan nodig.

De groep op zaterdagochtend (uur “U08”) gaat met de bus vanuit Gouda, op de overige uren zorgen de schaatsers zelf voor vervoer. De bus vertrekt om 8.30 u. uit Gouda bij Sporthal de Mammoet en stopt ook om 8.35 u. bij De Brug in Reeuwijk Brug.

In de zomermaanden wordt er inline-skatetraining gegeven op de baan in de Goudse Hout. Daarnaast is er droogtraining (zomer en winter) op de atletiekbaan van AV Gouda, en andere vormen van training (fietsen, krachttraining).

Wedstrijdschaatsers moeten als eerste abonnement een wedstrijdabonnement nemen en dienen bovendien in het bezit te zijn van een wedstrijdlicentie van de KNSB. Voor nadere informatie over licenties wordt verwezen naar de site van de KNSB.
Degenen die geen wedstrijden willen rijden, kunnen als eerste abonnement een trainingsabonnement nemen.

Kosten wedstrijdschaatsen seizoen 2015-2016:

  t/m 12 jr 13 tm 18 jr 19 jaar en ouder
Contributie €48,00 €76,00 €108,00
1e abonnement ijsbaan (wedstrijdabonnement) €168, 75 €205,75 €267,25
1e abonnement ijsbaan
(trainingsabonnement)
€158,75 €175,75 €247,25
volgend abonnement ijsbaan €75,00 €75,00 €105,00
IJsfaciliteiten €280,75 €372,25
Licentie (rechtstreeks bij de KNSB te bestellen) €6,15 €17,00 €29,35
Buskosten voor U08 (voorschot) ca. €140,00 ca. €140,00 ca. €140,00

N.B. Voor selectierijders kunnen andere bedragen gelden.

 

De bijdrage aan het busvervoer is verplicht voor de rijders van U08. Het genoemde bedrag is een voorschot: het definitieve bedrag kan pas worden vastgesteld aan het eind van het seizoen, als precies bekend is hoeveel ritten gemaakt zijn.

Toerschaatsen

Op woensdagavond, donderdagavond en zaterdagochtend  wordt er door volwassenen zonder wedstrijdlicentie geschaatst op de zogenaamde toeruren. Hier wordt op verschillende niveaus training gegeven.

Voor toerschaatsers is er ook droogtraining (zomer en winter, buiten de  schoolvakanties) en skatetraining (april-september, op de vrijdagavond).

Kosten toerschaatsen:

Contributie €108,00
1e Abonnement ijsbaan €140,75
2e Abonnement ijsbaan €135,50

Het is mogelijk om lid te worden per 1 januari en een half abonnement af te nemen.

Alleen inline-skaten

Sc Gouda kent ook leden die alleen deelnemen aan skateles of -training in de zomermaanden (april-september). Zij doen dus niet mee met schaatsen, droogtraining of andere trainingen in clubverband.  Er zijn groepen voor zowel kinderen als volwassenen. Zij betalen een contributie van €48,00 per jaar, ongeacht de leeftijd.

Praktisch

Het lidmaatschap loopt van 1 mei t/m 30 april.

Bij inschrijving betaalt u eenmalig €12,50 inschrijfgeld, plus €2,50 voor een chippas als u in Utrecht gaat schaatsen.
De rekening voor de verenigingscontributie ontvangt u in de loop van juni. De rekening voor de overige kosten (abonnement, licentie, buskosten) volgt in augustus. Het is mogelijk de kosten voor de bus in twee termijnen te betalen. Het genoemde bedrag voor de buskosten is een voorschot: het wordt pas na afloop van het seizoen definitief vastgesteld. Facturen worden bij voorkeur digitaal verstuurd.

Ieder lid ontvangt een inlogcode voor de eigen gegevens in de verenigingsadministratie. U kunt hiermee op ieder moment uw eigen gegevens inzien en zo nodig wijzigen.

Geld-terug-regeling gemeente Gouda

Voor huishoudens met een laag inkomen heeft de gemeente Gouda een geld terug-regeling, zie www.goudagtr.nl. De basisregeling geeft een vergoeding tot € 100 per deelnemer per jaar. Kinderen t/m 18 jaar kunnen onder bepaalde voorwaarden gratis sporten op grond van de geld-terug-regeling extra.

 

Verzekeringen

Verzekeringen en afspraken over Clubactiviteiten Definitieve versie februari 2017, zoals vastgesteld in het bestuur van 8 dec 2016.

 

 

Deel deze pagina met anderen